top of page
Ar/KATE Mannheim

Ar/KATE Mannheim – tai specialus architektūrą ir riedlentes jungiantis leidinys. Kišeniniame vadove pateikiama dešimt skirtingų miesto vietų su nuotraukomis ir žemėlapiu, kuriose galima rasti įvairių riedlentininkams skirtų erdvių. Trumpi papildomi tekstai informuoja susidomėjusį žiūrovą tiek apie architektūrą, tiek apie riedlenčių vietas, taip pat perteikia naują požiūrį į esamą architektūrą. Taigi šiuo vadovu vienodai gali naudotis ir riedlentininkai, ir architektūra besidomintys žmonės.

Ar/KATE Mannheim

15,00 €Price
 • Architektūra daro įtaką kūrybiškumui ir riedlenčių sporto specifikai. Ji sukuria foną ir kartu yra veiksmo dalis. Ji yra ir aplinka, ir kliūtis. Pati riedlentė keičia ir naujai interpretuoja architektūrinę aplinką ir jos architektūrinius elementus. Riedlentininkų suvokimas apie miesto struktūrą taip pat skiriasi nuo riedlentininkų įspūdžių apie miestą, nes riedlentininkai nuolat ieško naujų riedlenčių vietų. Todėl kiekvienas architektūrinis ar gatvės struktūros objektas tikrinamas, ar jis gali būti pritaikytas riedlentei.

  Riedlenčių parkai vis dažniau bando imituoti šiuos architektūrinius elementus, tačiau dažnai tai tėra tik bandymas. Tikrasis gatvės riedlenčių sporto ypatumai atsiskleidžia realiai susidūrus su realia architektūra realiose miesto situacijose. Architektūra daro įtaką scenai, atmosferai ir jausmui, kol riedlentininkai ten yra. Važinėjimas riedlente yra glaudžiai susijęs su architektūrine aplinka.

  Manheimas, vidutinio dydžio miestas pietvakarių Vokietijoje, įsikūręs tarp Frankfurto ir Štutgarto, garsėja kvadratiniu miesto planu, barokine pilimi ir brutalizmo laikotarpio pastatais, tokiais kaip Collini centras ir „Neckarbebauung” ("Neckar Building"). Kita vertus, Manheimas taip pat pasižymi didele ir tinklais susieta riedlenčių sporto scena. Jokia kita vieta to neparodo labiau nei „Mezz”, „senasis Messplatz” Manheimo rajone Neckarstadt. Tai vietinė vieta par excellence. Tai yra pradinis ir galutinis Manheimo vietų tyrinėjimo taškas.

  __________

  Ar/KATE Mannheim is a specific guidebook connecting architecture and skateboarding. The pocket guide contains ten different urban locations with photographs and a map where a variety of skate spots can be found. Short additional texts inform the interested viewer about both the architecture and the skate spots which also convey new perspectives on existing architecture. Thus, both skaters and those interested in architecture can use the guide equally.

  The architecture influences and shapes the creativity and type of skating. It creates the backdrop and at the same time is part of the action. It is both environment and obstacle. Skateboarding itself transforms and reinterprets the built environment and its architectural elements. Skaters’ perceptions of urban structure are also different from the urban impressions that non-skaters have—because skaters are always looking for new skate spots. Thus, every architectural or street structure object is scanned for its “skateable” potential.

  Skateparks try more and more to imitate these architectural elements, but often it is nothing more than an attempt. The true character of street skating takes place in real confrontation with real architecture in real urban situations. The architecture influences the scene, the vibe, and the feeling while the skaters are there. The act of skateboarding is deeply connected to the built environment.

  Mannheim, a medium-sized city in southwestern Germany, is located between Frankfurt and Stuttgart and is known for its square city layout, its Baroque castle and its buildings from the Brutalist period, such as the Collini Center and the “Neckarbebauung” (Neckar Building). On the other hand, Mannheim is also characterized by its large and networked skateboard scene. No other place shows this more than the “Mezz,” the “old Messplatz” in Neckarstadt, a district of Mannheim. It is the local spot par excellence. And it is the starting and end point for spot explorations within Mannheim.

bottom of page