top of page
Directions #18 A New Hedonism

Directions - tai kas antrus metus leidžiamas „Design Hotels“ žurnalas, kuriame atskleidžiamos naujos kelionių, kultūros, dizaino, ekologijos ir architektūros perspektyvos, tyrinėjama, kas daro įtaką drąsioms ir aktyvioms bendruomenėms visame pasaulyje.

Kiekviename žurnalo numeryje Directions, kuriame dalyvauja menininkai, mąstytojai, rašytojai, fotografai, iliustratoriai ir dizaineriai, nagrinėjama vis kita tema, o įvairių nuomonių įžvalgos sudedamos į gyvybingai turtingą kelionių rinkinį.

Directions #18 A New Hedonism

15,00 €Price
 • Naujausiame leidime „A New Hedonism„ nagrinėjamas visas kelionių malonumų spektras. Ką turime omenyje, kai kalbame apie malonumą? Malonumas - tai džiaugsmo ieškojimas mažiausiuose dalykuose, tačiau jis neapsiriboja vien sveikatingumu ir savirealizacija. Jame dėmesys sutelkiamas į žmones ir vietas visame pasaulyje, reaguojančius į pokyčius sąmoningomis praktikomis ir projektais: švenčiame juos ir jų pasiekimus.

  Šių metų „Directions“ istorijos apima:

  Naujasis hedonizmas: Kelionių malonumas - ir svajonė, ir prabanga, ir gyvybiškai svarbus procesas, ir erdvė, kurioje gausu galimybių ir potencialo.


  Crafting Queer Delight: Tai interviu ciklas, kuriame kalbama apie tai, ko visuomenė gali pasimokyti iš Berlyno queer bendruomenės apie džiaugsmingą gyvenimą.


  Balkanų didybė: Įspūdinga kelionė per Slovėniją, Kroatiją ir Juodkalniją, kurioje susikerta istorijos, tradicijų ir energingo misticizmo sluoksniai. 


  Tinkamas naujai erai: Viešbutis „cōmodo“ Austrijos Bad Gasteino vietovėje siūlo unikalią patirtį tiems, kurie ieško poilsio kalnuose. 


  Generation Zeitgeist: Kokie veiksniai daro įtaką tam, kaip, kur ir kada keliauja Z karta? Naujų perspektyvų apie jaunuosius ateities keliautojus tyrinėjimas.


  Salos magnetizmas: Lomboko saloje, kur svarbiausia - žemiškų malonumų namai, nauja viešbučių banga kuria naujo pobūdžio atostogų patirtį.

  __________

  This latest edition “A New Hedonism” explores the full spectrum of pleasure within travel. What do we mean when we talk about pleasure? Pleasure is about finding joy in the smallest things, but it goes beyond wellness and self-fulfillment. It focuses on the people and places around the world responding to change with intentional practices and projects: we celebrate them and their achievements.

  Stories in this year’s Directions include:

  A New Hedonism: Exploring pleasure in travel as both a daydream and a luxury, a vital process and a space that is rife with possibility and potential.


  Crafting Queer Delight: A cross-generational interview series that looks at what society at large can learn from the Berlin queer community about living joyfully.


  The Splendor of the Balkans: A thrilling road trip unfolds across Slovenia, Croatia, and Montenegro, intersecting layers of history, tradition, and energetic mysticism. 


  Fit for a New Era: Amidst a surprising creative playground, the cōmodo hotel in Austria’s Bad Gastein offers a unique experience for those seeking mountainous respite. 


  Generation Zeitgeist: What are the factors influencing how, where, and when Gen Z travels? Exploring new perspectives on the young travelers of tomorrow.


  An Island’s Magnetism: A fresh wave of hotels is crafting a new kind of holiday experience on Indonesia’s Lombok, where their home of earthly pleasures takes center stage.

bottom of page