top of page
The New Era Magazine #4

The New Era Magazine – tai spausdintas leidinys, kuriame daugiausia dėmesio skiriama interjerui, dizainui, menui ir amatui. Būdami Skandinavijoje, susitinkame su architektais, interjero dizaineriais, menininkais ir amatininkais, kurie prisideda prie mūsų vizualinės ir materialinės kultūros kūrimo. Savo skaitytojus kviečiame į labiausiai įkvepiančius namus ir erdves Šiaurės šalyse, kartu aptariame temas, susijusias su mūsų namais ir tuo, kaip gyvename šiuo metu.”

 

The New Era Magazine yra nepriklausomas leidinys ir skaitmeninė platforma, skirta skandinaviškam gyvenimo stiliui. Spausdiname ant ekologiškiausio pasaulyje popieriaus Lessebo 2000. Popierius gaminamas iš visiškai chloro neturinčios celiuliozės įmonėje Lessebo paper, kuri yra pirmoji popieriaus gamintoja, pelniusi Cradle to cradle auksinį apdovanojimą.”

The New Era Magazine #4

25,00 €Price
 • „Ką objektas daro su mumis, su kambariu, su mūsų pokalbiais? Ką jis pasako apie bendruomenę, kurioje buvo pagamintas? Ketvirtajame numeryje nagrinėjame daiktus, kuriais esame apsupti, ir ką jie mums reiškia. Aplankome architektę Petrą Gipp jos saloje esančiame būste ir praleidžiame šiek tiek laiko namuose su prekės ženklo direktoriumi Petrusu Palmeriu, kuris savo šeimos namus naudoja kaip naujų gaminių ir baldų bandymų lauką. Namų sąvoką aptariame su garsia menininke Miriam Bäckström ir architektūros ir dizaino praktikos Claesson Koivisto Rune architektu Eero Koivisto, kuris dalijasi savo mėgstamiausiais daiktais. Jo namuose dubuo niekada nėra tik dubuo, tai dubuo su istorija. „Kai nustoji ką nors matyti, metas tai pakeisti kuo nors kitu”, – sako Koivisto. Kitoje numerio dalyje lankomės namuose, primenančiuose kosminį laivą, ir namuose, pastatytuose medienai pagerbti. Atkreipiame dėmesį į keletą puikių iniciatyvų ir tikrai gerus baldus. „Niekada iki galo nesupratau, kaip žmonės gali taip prisirišti prie naujų baldų”, – sako dizaino straipsnių autorius Hugo McDonaldas, paklaustas, kas jį traukia. „Reikia kelių dešimtmečių sunkių dugnų, kad gera kėdė taptų kažkuo nepakartojamai patogiu. Negali būti geresnio baldo kokybės įrodymo už laiką.”

  __________

  "The New Era Magazine is a print publication focusing on interiors, design, art and craft. With our base in Scandinavia, we meet architects, interior designers, artists and craftspeople who contribute to our visual and material culture. We invite our readers to the most inspiring homes and spaces in the Nordics, while at the same time discussing topics relating to our homes and how we live in this moment of time."

  "What does an object do to us, to a room, to the conversations we are having? What does it say about the community where it was made? In issue four we look at the things we surround ourselves with and what they mean to us. We visit the architect Petra Gipp on her island abode and spend some time at home with brand director Petrus Palmer, who uses his family home as a testing ground for new products and furniture. We discuss the concept of home with the renowned artist Miriam Bäckström and the architect Eero Koivisto, of architecture and design practice Claesson Koivisto Rune, who shares his favourite objects with us. In his home a bowl is never just a bowl, it is a bowl with a story. “When you cease to see something, it’s time to replace it with something else,” Koivisto says. Elsewhere in the issue, we visit a home resembling a spaceship, and one built to celebrate wood. We highlight some great initiatives and some really good pieces of furniture. “I’ve never fully understood how people can be so attached to new furniture”, says design writer Hugo McDonald when asked about what he is drawn to. “It takes several decades of heavy bottoms to shape a good chair into something irresistibly comfortable. There can be no greater proof of furniture’s quality than time.”

  "The New Era Magazine is an independent publication and digital platform dedicated to Scandinavian living. We print on the world’s most climate friendly paper, Lessebo 2000. The paper is produced from totally chlorine free pulp by Lessebo paper, the first paper producer to achieve Cradle to cradle Gold Award."

   

bottom of page