top of page
Hube #1

Žurnalas hube buvo pradėtas siekiant kurti tarpdisciplininę erdvę pažangių technologinių ir meninių formų raidai.

hube herojai - menininkai, mokslininkai, dizaineriai, mąstytojai ir inžinieriai, architektai ir poetai - yra ateities sergėtojai. Jie žvelgia už mūsų horizonto. Kūrėjai, gyvenantys naujose dimensijose, įkvėpti praeities ir įkvepiantys ateitį. Vienu metu pernelyg rimti ir pernelyg ironiški.

Hube #1

23,00 €Price
 • „Pirmajame „hube“ numeryje mums teko garbė dirbti su įkvepiančiais mąstytojais, novatoriais ir kūrėjais, kurie, pasitelkdami naujas formas ir naujas idėjas, ieškojo neatrastų ateities galimybių.

  Pradedame pokalbiu tarp IRA SOLOMATINA ir mados dizainerio, novatoriaus, kuratoriaus ir legendinio Antverpeno karališkosios dailės akademijos mados skyriaus vadovo, nepakartojamo WALTER VAN BEIRENDONCK, kuris pasakoja apie tai, kaip jis dirbo „Antverpeno šešetuke“, dalijasi mintimis apie lytį ir vyriškumą, pusiausvyrą tarp skaitmeninio ir fizinio pasaulio ir apie tai, kur, jo nuomone, mada eina. Jo žodžiais tariant: „Kad pamatytume ateitį, mums reikia naujų akių“.

  Su AKI ISHIDA, kuris klausia, ar metaverse architektūra gali būti tokia pat tikra kaip ir fiziniame pasaulyje. PATRIK SCHUMACHER iš „Zaha Hadid Architects“ atsako teigiamai.

  Londone įsikūręs dizainerių duetas AUROBOROS skaitmeninę madą įsivaizduoja kaip utopinės ateities elementą. Susižavėję prieštaringai vertinamo XVIII a. vokiečių gydytojo Franzo Mesmerio sukurta gyvūnų magnetizmo teorija, jie kuria skaitmeninius drabužius, kurie beveik atrodo kaip gyvi.

  Susitinkame su MIC MANN, pirmosios Afrikos metaverse „Africarare“ įkūrėja, multidisciplinine menininke ir LGBTQIA+ aktyviste LEILAH BABIRYE, „Maison ARTC“ kūrybos direktore ARTSI IFRACH ir menininke NANA ISAAC AKWASI OPOKU.

  Kiekviena iš jų dalijasi su „hube“ savo apmąstymais apie savo kūrybą, juodaodžių kūrybiškumą, afrofuturizmo filosofiją ir poveikį.

  Šiek tiek sulėtiname tempą, kad aplankytume naujausią ELMGREEN & DRAGSET parodą „After Dark“ Hangdžou mieste Kinijoje. Menininkų duetas neapsiriboja vien vizualine ir verbaline sritimi, bet pasineria į jutiminę ir garsinę erdvę. Paklausėme, ką jie mano apie šiuolaikinį žmogų. Jie apibūdino juos kaip „beviltiškus ir saldžius“.

  PAVELAS PRIGARA kalbasi su vienu žymiausių šiuolaikinių filosofų ir kognityvinės srities mokslininkų DAVIDU CHALMERSU, kuris svarsto apie grožio ir harmonijos vertę žmogaus sąmonei, tačiau atrodo, kad abu labiau domisi tamsiąja šio reiškinio puse.

  Tuo tarpu ABBY KLINKENBERG nagrinėja grožį kaip ekologinio intelekto matą. Kalbėdamasi su keliais novatoriškais dizaineriais, ji tyrinėja kūrybinį biomimikrijos ir biomedžiagų potencialą. Šie menininkai ir dizaineriai gamina odą iš grybų, plokštes iš kaulų, polimerus iš taršos, gyvybę iš mirties. Ar turėtume juos vadinti burtininkais?

  O kaip dėl performanso meno? Neseniai paskirtas Karališkosios dailės akademijos mados skyriaus vadovas BRANDONAS WENAS priėmė mus savo namuose Antverpene. Kartu su artimu draugu ir kolega AMIRU TORRESU jis sukūrė išskirtinį performansą, kuriame „prasmė kyla iš to, kas vyksta tą akimirką“.

  Vėliau sekėme paskui YIANNIS PAPPAS į Berlyno Altes muziejų, kur TAREKAS MAWADAS užfiksavo savo naują performansą, intriguojantį bandymą sugriauti monolitinį diskursą, supantį klasikinius meno, filosofijos ir demokratijos idealus, kuriuos galima rasti senovės Graikijoje.

  FLORIS WINCKEL tyrinėja magišką FUJIKO NAKAYA pasaulį: Japonijos šiuolaikinio meno scenos pradininkė, tarptautiniu mastu išgarsėjusi savo svaiginančiais rūko meno kūriniais.

  O tie, kurie taip pat kaip ir mes pamišę dėl poezijos, skaitykite toliau ir mėgaukitės nuoširdžiais, švelniais ir energingais DONTE COLLINS ir SAYAKA OSAKI eilėraščiais.“

  __________

  hube magazine was founded to create an interdisciplinary space for the evolution of progressive technological and artistic forms.

  hube’s heroes—artists, scientists, designers, thinkers and engineers, architects, and poets—are the guardians of the future. They gaze beyond our horizon. Creators living in new dimensions, inspired by the past and inspiring the future. Simultaneously too serious and too ironic.

  They connect humanity to the future, enabling us to remain human, human be,hube.

  "In the very first issue of hube we were honored to work with inspiring thinkers, innovators, and trailblazers to navigate possible futures through new forms and new ideas.

  We begin with a conversation between IRA SOLOMATINA and fashion designer, innovator, curator, and legendary Head of Fashion at the Royal Academy of Fine Arts Antwerp, the inimitable WALTER VAN BEIRENDONCK, who opens up about his time as part of the Antwerp Six, and shares his thoughts on gender and masculinity, the balance between digital and physical, and where he thinks fashion is headed. In his own words: “we need new eyes to see the future”.

  We seek to understand the architecture of fluids and electrons with AKI ISHIDA, who asks whether architecture in the metaverse can be as genuine as architecture in the physical world.

  PATRIK SCHUMACHER from Zaha Hadid Architects replies in the affirmative. For him, the metaverse is “not a game of entertainment or fantastical escape from social reality, but a functional space for communication, information exchange, and collaboration.”

  The London-based design duo AUROBOROS imagines digital fashion as part of a utopian future. Fascinated by the theory of animal magnetism, created by the controversial 18th century German physician Franz Mesmer, they design digital garments that almost appear to live.

  From the digital world, we return to the physical as we dive into the vibrant creative scene of Nigeria, where photographer STEPHEN TAYO and hube fashion director GABRIELLA NORBERG captured Africa’s artistic energy through local designers and talents.

  We meet with MIC MANN, founder of Africa’s first metaverse Africarare, the multidisciplinary artist and LGBTQIA+ activist LEILAH BABIRYE, the creative director of Maison ARTC ARTSI IFRACH, and artist NANA ISAAC AKWASI OPOKU. Each share with hube their reflections on their own work, Black creativity, and the philosophy and impact of Afrofuturism.

  We slow down a bit to visit After Dark, ELMGREEN & DRAGSET’S latest exhibition in Hangzhou, China. The artistic duo move beyond the visual and verbal and delve into the sensory and the audible. We asked them what they think about modern human beings. They described them as “Helpless and sweet”.

  PAVEL PRIGARA speaks with one of the world’s best-known contemporary philosophers and cognitive scientists DAVID CHALMERS, who discusses the value of beauty and harmony for human consciousness, but it seems both are more interested in its dark sides.

  Meanwhile, ABBY KLINKENBERG approaches beauty as a measure of ecological intelligence. Speaking with several innovative designers she explores the creative potential of biomimicry and biomaterials. These artists and designers make leather from mushrooms, plates from bones, polymers from pollution, life from death. Should we call them magicians?

  What about performance art? The recently appointed Head of Fashion at the Royal Academy of Fine Arts, BRANDON WEN, welcomed us to his home in Antwerp. Together with his close friend and colleague AMIR TORRES, he created an exclusive performance, in which “the meaning comes from what is happening in the moment.”

  Later we followed YIANNIS PAPPAS to Berlin’s Altes Museum where TAREK MAWAD captured his new performance, an intriguing attempt to subvert the monolithic discourse that surrounds the classical ideals of art, philosophy, and democracy found in ancient Greece.

  FLORIS WINCKEL explores the magical world of FUJIKO NAKAYA: a pioneer of the contemporary art scene in Japan, internationally renowned for her immersive fog artworks.

  And for those as crazy about poetry as we are, read on to enjoy frank, tender, and vigorous poems by DONTE COLLINS and SAYAKA OSAKI."

bottom of page