top of page
Hube #2

Žurnalas hube buvo pradėtas siekiant kurti tarpdisciplininę erdvę pažangių technologinių ir meninių formų raidai.

hube herojai - menininkai, mokslininkai, dizaineriai, mąstytojai ir inžinieriai, architektai ir poetai - yra ateities sergėtojai. Jie žvelgia už mūsų horizonto. Kūrėjai, gyvenantys naujose dimensijose, įkvėpti praeities ir įkvepiantys ateitį. Vienu metu pernelyg rimti ir pernelyg ironiški.

Hube #2

23,00 €Price
 • Viršelio žvaigždė – mados istorikas OLIVIER SAILLARD.

  „Į dėmesio centrą iškeliame iliuzijas, sutelkdami dėmesį į savo gebėjimą svajoti, siekti ir tikėti. Būtent tai, kas mus, žmones, pakylėja. Kadangi ateitis egzistuoja tik mūsų vaizduotėje, kviečiame pasinerti į mūsų puikių autorių įsivaizduojamus pasaulius, kuriuose...

  ...Fondation Azzedine Alaïa direktorius OLIVIER SAILLARD su ilgamete bendradarbe TILDA SWINTON tyrinėja „poetinį performanso pašaukimą“ pasitelkdami mados muziejų archyvus, couture lygio meistriškumą ir sartorialinius pasaulius.

  ...žmogaus kūno dvasingumą, kinetinę jėgą ir visceralinę energiją filmavimo aikštelėje liudija prancūzų ir belgų šiuolaikinis choreografas ir šokėjas DAMIENAS JALETAS, kurį užfiksavo fotografas TAREKAS MAWADAS.

  ...dar viena sensacinga fotosesija vyksta Barselonoje. Modelį ir aktyvistę CEVAL įamžino TXEMA YESTE, o stilių sukūrė GABRIELLA NORBERG.

  ...susipažįstame su filosofijos profesoriumi, kuris teigia, kad filosofija yra juokinga. SIMONAS CRITCHLEY nuoširdžiai tiki, kad puiki poezija pranašesnė už puikią filosofiją. Ar iš tiesų žmonijai reikia daugiau juokų ir eilėraščių?

  ...kartu su menininku REFIKU ANADOLU perkūrėme realybę. Tikrai jutiminė ir trikdanti patirtis per nuostabias abstrakčias formas, spalvas ir imituojamas tekstūras. 

  ...GABRIELLE BUFFONG kalbasi su MILES GREENBERG apie jo naujausią performansą, įkvėptą vėlyvojo Vienos dailininko HERMANN NITSCH tapybos kūrinių.

  ...DRIFT nukelia mus į savo meninę fantaziją, meistriškai derindami teatrališkumą ir technologijas, emocijas ir logiką. 

  ...YOSHIKAZU YAMAGATA pasakoja apie savo netradicinę Coconogacco mokyklos viziją ir kviečia mus patyrinėti mokinių parodą per TAKASHI HOMMA objektyvą.

  ...simbiozė vėl pasiekia fotografo DAVEY SUTTON ir „hube“ mados direktorės GABRIELLA NORBERG rankas: NIKI GEUX dalijasi savo paslaptimis Paryžiaus gatvėse vilkėdama naujausius Prada, Balenciaga, Miu Miu, Kenzo, Versace, Dolce&Gabbana, Ferragamo ir Givenchy kūrinius.

  ...performanso menininkė LAURA ANDERSON BARBATA kalba apie socialinį teisingumą, tvarumą ir mūsų ateities troškimus. 

  ...tyrinėjame dviejų išskirtinių šiuolaikinių menininkų naujausius darbus: AMOAKO BOAFO ir XAVIER VAILHAN.

  ...prancūzų kraštovaizdžio architektas LOUIS BENECHAS kalba apie sodus ir jų ryšį su menu, laiku ir religija. O VIVIANE SASSEN ir EMANUELE COCCIA savo nuostabioje esė „Šiuolaikinė alchemija“ (2021 m.) iš naujo apibrėžia gamtą.“

  __________

  "This time, we unveil three covers featuring the dazzling creative energies of choreographer DAMIEN JALET, fashion historian OLIVIER SAILLARD, and model CEVAL.

  We put illusions in the spotlight, focusing on our ability to dream, aspire, and hope. The very things that elevate us as humans.

  As the future exists only in our imagination, we invite you to dive into the imaginary worlds of our remarkable contributors where…

  …OLIVIER SAILLARD, the Director of Fondation Azzedine Alaïa, with his long-time collaborator TILDA SWINTON, explores the “poetic vocation of performance” through the archives of fashion museums, couture-level craftsmanship, and sartorial worlds. 

  …spirituality, kinetic power, and visceral energy of the human body is witnessed on set with French-Belgian contemporary choreographer and dancer DAMIEN JALET, as documented by photographer TAREK MAWAD.

  …another sensational shoot takes place in Barcelona. Model and activist CEVAL is captured by TXEMA YESTE and styled by GABRIELLA NORBERG.

  …we meet the professor of philosophy who argues that philosophy is ridiculous. SIMON CRITCHLEY truly believes that great poetry is superior to great philosophy. Does humanity actually need more jokes and poems?

  …we’ve been reconstructing realities with artist REFIK ANADOL. A truly sensorial and disruptive experience through beautiful abstract forms, colors, and simulated textures. 

  …GABRIELLE BUFFONG talks to MILES GREENBERG about his latest performance inspired by the painting actions of the late Viennese artist HERMANN NITSCH.

  …DRIFT takes us into their artistic fantasy, masterfully combining theatricality and technology, emotions, and logic. 

  …YOSHIKAZU YAMAGATA tells about his unconventional vision for the Coconogacco School and invites us to explore the students’ exhibition via the lens of TAKASHI HOMMA.

  …symbiosis comes once again in the hands of photographer DAVEY SUTTON and hube fashion director GABRIELLA NORBERG: NIKI GEUX shares her secrets on the streets of Paris wearing the latest designs of Prada, Balenciaga, Miu Miu, Kenzo, Versace, Dolce&Gabbana, Ferragamo, and Givenchy.

  …performance artist LAURA ANDERSON BARBATA addresses social justice, sustainability, and our aspiration to the future. 

  …we explore the latest works of two exceptional contemporary artists: AMOAKO BOAFO and XAVIER VAILHAN.

  …the French landscaper LOUIS BENECH speaks about gardens and their relationship to art, time, and religion. While VIVIANE SASSEN and EMANUELE COCCIA redefine nature in their beautiful Modern Alchemy essay (2021)."

bottom of page