top of page
Jonas Mekas, Images Are Real

Šis leidinys išleistas Jono Meko parodos Images Are Real proga. Paroda kuruota Francesco Urbano Ragazzi ir buvo realizuota Mattatoio, Romoje, bendradarbiaujant su Lietuvos kultūros institutu ir Lietuvos Respublikos ambasada Romoje.

Jonas Mekas, Images Are Real

22,00 €Price
 • Jonas Mekas, Images Are Real pristato šešiasdešimt Jono Meko (1922 m. Biržai – 2019 m. Niujorkas) veiklos metų avangardinio kino istorijoje ir už jos ribų. Knygoje, pasitelkiant platų kūrinių spektrą nuo septintojo dešimtmečio iki dešimtojo dešimtmečio pabaigos, siekiama perskaityti lietuvių kūrėjo darbus kaip dantišką kelionę. Parodos ir katalogo pavadinimas – tai citata, paimta iš filmo „Out-takes From the Life of a Happy Man”, kuriame menininkas balsu už kadro reflektuoja save: „Memories are passed, but images are here, and images are real!”

  Leidinį papildo Francesco Urbano Ragazzi, Holliso Meltono, P. Adamso Sitney, Ievos Jasinskaitės ir Philippo Scheido tekstai.

  „Jonas Mekas gyveno kur kas daugiau nei vieną gyvenimą ne tik todėl, kad tą, kurį jam teko gyventi, jis pavertė kasdiene savo kino medžiaga, bet ir todėl, kad, sudėjus visus jo gyvenimo įvykius į vieną eilę, susidaro įspūdis, jog Jonas gyveno ne vieną, o daug daugiau gyvenimų.

  Gimęs 1922 m. Biržuose, Lietuvoje, ir augęs gretimame Semeniškių kaime, J. Mekas labai anksti pradėjo rašyti poeziją ir vesti dienoraštį – du literatūrinius žanrus, kurie turėjo paženklinti ne tik jo, kaip kino kūrėjo, likimą. Dar būdamas paauglys jis pradėjo rašyti kūrinius dviejų vietinių žurnalų kultūros puslapiams, tačiau tuo metu prasidėjo Antrasis pasaulinis karas ir Lietuva buvo okupuota – iš pradžių Sovietų Sąjungos (1940-41 m.), o paskui nacistinės Vokietijos...”

  – Francesco Urbano Ragazzi

  __________

  This catalog was published on the occasion of the exhibition Jonas Mekas. Images Are Reala curated by Francesco Urbano Ragazzi and realized at Mattatoio, Roma in collaboration with the Lithuanian Culture Institute and the Embassy of the Republic of Lithuania in Rome.

  Jonas Mekas, Images Are Real collects sixty years of activity of Jonas Mekas (Biržai 1922 – New York 2019) within and beyond the history of avant-garde cinema. Through a wide selection of works from the 1960s to the late 1910s, the book aims to read the Lithuanian filmmaker’s work as a Dantean journey from the hell of History to happiness through an everyday film exercise. The title of the exhibition and catalog is a quote taken from the film Out-takes From the Life of a Happy Man, in which the artist’s voice-over reflects himself, “Memories are passed, but images are here, and images are real!”
  Completing the volume are a collection of texts by Francesco Urbano Ragazzi, Hollis Melton, P. Adams Sitney, Ieva Jasinskaite, and Philipp Scheid.

  “Jonas Mekas lived far more than a life, not just because he turned the one it fell to him to live into the daily medium of his cinema but also because if we set all the events in his life in a row, we get the impression that Jonas lived many more lives than just one.
  Born in Biržai, Lithuania, in 1922 and raised in the neighboring village of Semeniškiai, Mekas began at a very early age to write poetry and to keep a diary, two literary genres that were to mark his destiny as a filmmaker but not only as that. He began to pen pieces for the culture pages of two local magazines while still in his teens, but in the meantime World War II had broken out and Lithuania was occupied militarily, first by the Soviet Union (1940–41) and then by Nazi Germany …”

  – Francesco Urbano Ragazzi

bottom of page