top of page
Slanted Magazine #25 – Paris

 

Slanted Magazine #25 – Paris

21,00 €Price
 • Mylima ir nekenčiama, nekenčiama ir mylima - regis, nė viena kita Europos tauta neturi tokio susiskaldžiusio santykio su savo sostine kaip prancūzai. Viskas užsimezga ir vyksta Paryžiuje. Miestas yra neginčijamas šalies traukos centras - visagalis ir visaapimantis. Visa galia kyla ir sklinda iš miesto: politika, ekonomika ir kultūra.

  2015 m. vasarį Slanted redaktoriai išvyko į savaitės trukmės kelionę į Paryžių, kad iš arčiau susipažintų su šiuolaikinio dizaino darbais ir mylima bei nekenčiama Prancūzijos sostine. Slanted komanda aplankė 18 dizaino studijų ir rado virtuozišką požiūrį į neslepiamas sparčiai besikeičiančios visuomenės žaizdas ir prieštaravimus, taip pat dvasią ir humorą kaip maištingą ginklą. Jie parengė išsamius studijų portretus, kuriuose pateikiamas gyvas ir aktualus scenos vaizdas.

  Numerį tematiškai papildo iliustracijos, fotografijos ir vaizduojamasis menas iš šiuolaikinės kultūros.

  __________

  Loved and hated, hated and loved—seemingly no other European nation has a similarly segmented relationship to their capital as the French. Everything starts in Paris and everything conspires here. The city is the undisputed center of gravity of the country—almighty and omnipresent. All power originates and disperses from the city; politics, economics and culture.

  In February 2015, the Slanted editors embarked on a one-week-trip to Paris to take a close-up look at contemporary design work and the loved and hated capitol of France. The Slanted team met 18 design studios and found a virtuosic approach on the unconcealed wounds and contradictions of a rapidly changing society as well as spirit and humor as a subversive armamentarium. They produced comprehensive studio portraits which provide a vivid and up-to-the-minute picture of the scene.

  The issue is thematically complemented by illustrations, photography and fine art from contemporary culture.

bottom of page