top of page
Slanted Magazine #26 – New York

 

Slanted Magazine #26 – New York

21,00 €Price
 • 2015 m. rugsėjį „Slanted“ nuvyko į Niujorką susitikti su dizainerių, tipografų ir menininkų karta, kuri stebi ir formuoja miesto pokyčius. Jie parengė išsamius studijinius portretus ir videointerviu, kuriuose pateikiamas gyvas ir šiuolaikinis veiksmo vietos paveikslas.

  Kadangi miestas paseno ir tapo mainstreaminis - stebuklas, kad jis vis dar funkcionuoja. Miestas išlaikė savo greitį, o tie, kurie jo nelaiko, liks užmarštyje. Išliekantis greitis yra Niujorko jėga; kiekvienas čia gyvenantis žmogus nori ką nors daryti ar kuo nors tapti. Niekas čia negyvena be rimtos priežasties. Kūrybiškumas yra kovos už išlikimą dalis. Todėl Andy Warholo bananas - iš pradžių sukurtas grupei „Velvet Underground“ - Niujorkui tinka kur kas labiau nei „didysis obuolys“.

  Be to, numerį tematiškai papildo iliustracijos, fotografijos, interviu ir esė.

  __________

  Slanted took oneself to New York in September 2015 to meet the generation of designers, typographers and artists who witness and shape the transition of the city. They produced comprehensive studio portraits and video interviews which provide a vivid and up-to-the-minute picture of the scene.

  Because the city grew old and mainstreamed – it’s a miracle that it still works. The city has kept its speed and those who do not stick with it will be left over. The continuing speed is New York’s power; everyone living here wants to do or become something/someone. Nobody lives here without a good reason. Creativity is part of the fight for survival. Therefore Andy Warhol’s banana – originally designed for the Velvet Underground – suits much better to New York than the “big apple.”

  Furthermore the issue is thematically complemented by illustrations, photography, interviews and essays.

bottom of page