top of page
The Light Observer #5 The Night Issue

The Light Observer yra nepriklausomas žurnalas, leidžiamas Prancūzijoje ir Italijoje, nagrinėjantis šviesos temą mene, moksle, fotografijoje, kine, madoje, filosofijoje, architektūroje...

The Light Observer #5 The Night Issue

18,00 € Įprastinė kaina
14,40 €Pardavimo kaina
 • Pagrindiniai straipsniai:

  Pripažintos fotografės Awoiska van der Molen fotografijų serija. Jos fotografijose, kuriose nėra pavadinimų ar nuorodų apie jų vietą, sidabro želatinos atspauduose laiko – dienos ir nakties – sąvokos tarsi neegzistuoja.

  Interviu su eksperimentinių žaidimų dizainere Tracy Fullerton apie jos kartu su menininku Billu Viola sukurtą žaidimą The Night Journey.

  Interviu su menininke ir fotografe Cecilia Del Gatto apie jos projektą Umi Hotaru, eksperimentuojantį su bioliuminescencine šviesa ir fotografija.

  Menininkės Marie Sommer projektas, fotografuojantis naktį aplink Baskų pakrantėje pastatytą atominę elektrinę.

  Interviu su pripažinta menininke Henni Alftan apie jos kūrybos procesą, figūratyvų meną ir ypač jos parodą Nakties metas galerijoje Sprüth Magers.

  Japonų fotografo Tokio Matsubara ir jo fotografijų serija Okinoshima apie dangų, jūrą ir salas.

  Interviu su pradedančiuoju kino kūrėju Dorianu Jespersu apie jo pirmąjį filmą Saulės šuo: kelionė į šaltą Rusijos tundros naktį.

  Menininko José Angelino videoprojektas Roma by Led, kuriame filmuojami Romos miesto viešojo apšvietimo gedimai.

  Mintys: Kaip aš galiu būti su tavimi?

  Augustino Frenelio kelionė, kurią pasakoja rašytoja Jeanette Farrell. Jo teorijos paliko pėdsaką mokslo istorijoje. Jį ypač išgarsino Frenelio lęšiai, kurie buvo naudojami švyturiuose ir išgelbėjo daugybę gyvybių jūroje.

  Kohei Yoshiyuki fotografijų ciklas, jo garsioji serija Parkas ir Benedettos Casagrande mintys, apmąstantys vojeristų kultūrą, keršto proveržį ir žiūrovo vietą.

  Alfonso de la Torre esė apie dailininko Javiero Pérezo seriją Caminos, pastelės ir anglies darbus, kuriuose vaizduojami miško takai.

  Interviu su filosofu Alainu Badiou. Ką jis mano apie naktį? Kartu aptarėme, kaip filosofai žvelgė į šią temą ir ką ji pasako apie mūsų visuomenę.

  Interviu su apšvietimo kompanija ewo ir menininkų duetu beierle.goerlich apie jų bendradarbiavimą ir viešąjį apšvietimą, dizainą ir inovacijas.

  Interviu su mokslininku Jeanu Lilenstenu, besispecializuojančiu Saulės aktyvumo ir jo poveikio Saulės sistemos planetoms srityje.

  Kolaboracijos:

  Vokiečių menininkės Annos Marijos Schönrock paveikslų serija. Jos meniniai tyrimai atspindi abstrakcijos ir figūratyvumo temas bei jų susipynimą. Jos mums skirta serija pavadinta Naktis.

  Pradedančios menininkės Agatos Haxhiaj serija. Šiam numeriui apie naktį paprašėme 4 metų mergaitės labai laisvai ir spontaniškai nupiešti keletą paveikslėlių šia tema.

  Alice Fiorilli fotografijų serija 4spaces - Šviesa gali būti uždanga, kaip ir tamsa.

  __________

  Lead articles:

  Photographic series by acclaimed photographer Awoiska van der Molen. In her photographs, without titles or any indications as to their locations, in the silver gelatin prints notions of time – day and night - seem non-existent.

  Interview with experimental game designer Tracy Fullerton, about her game The Night Journey developed together with artist Bill Viola.

  Interview with artist and photographer Cecilia Del Gatto about her project Umi Hotaru, experimenting with bioluminescent light and photography.

  Project by artist Marie Sommer, shooting at night around a nuclear power plant built on the Basque coast.

  Interview with acclaimed artist Henni Alftan on her process, figurative art and especially her show entitled Night Time at Sprüth Magers.

  Photographic series by Japanese photographer Tokio Matsubara and his Okinoshima series, about the sky, the sea and the islands.

  Interview with the emerging film-maker Dorian Jespers about his first film Sun Dog: a journey into the frozen night of the Russian tundra.

  Roma by Led, a video project in which public lighting malfunctions in the city of Rome are filmed, by artist José Angelino.

  Thoughts:

  Augustin Fresnel’s journey, told by writer Jeanette Farrell. His theories left their mark on the history of science. He is notably famous for the Fresnel lens, which were used in lighthouses, saving many lives at sea.

  Photographic series by Kohei Yoshiyuki, his celebrated series The Park, and thoughts by Benedetta Casagrande, reflecting on the culture of voyeurs, revenge pron and the viewers’s place.

  Essay by Alfonso de la Torre about the Caminos series by artist Javier Pérez, pastel and charcoal artworks depicting paths in the forest.

  Interview with philosopher Alain Badiou. What does he think of the night? Together, we discussed how philosophers have approached this subject and what it says about our societies.

  Interview with lighting company ewo and the artistic duo beierle.goerlich about their collaboration and public lighting, design and innovation.

  Interview with researcher Jean Lilensten, specialized in solar activity and its impact on the planets of the solar system.

  Collaborations:

  Series of paintings by German artist Anna Maria Schönrock. Her artistic research reflects on abstraction and figuration and how the two intertwine. Her series for us is entitled Nocturnal.

  Series by aspiring artist Agata Haxhiaj. For this issue on the night, we asked this 4-year-old girl to draw some pictures on this topic in a very free and spontaneous manner.

  Photographic series by Alice Fiorilli for 4spaces - ‘The light can be a curtain as well as the darkness’.

bottom of page