top of page
The Lissome #3 Cosmic Commons

THE LISSOME yra apdovanojimus pelnęs nepriklausomas mados žurnalas, kuriame kuriama holistinė (mados) ateitis, skatinant atsinaujinimo, užuojautos ir bendradarbiavimo kultūrą, o svarbiausia – žmonių ir ne tik žmonių gerovė. Žurnalas suteikia peno pokalbiams ir apmąstymams tarpdisciplininėje dizaino erdvėje (nuo mados, meno ir amatų, architektūros, ūkininkavimo, ekologijos ir vietinių gyventojų išminties).

The Lissome #3 Cosmic Commons

22,00 € Įprastinė kaina
17,60 €Pardavimo kaina
 • „Įsiklausome į naują epochą ir pajuntame senovinį tarpusavio ryšių tinklą. Kur yra mūsų, žmonių, vieta nakties dangaus platybėse? Žvaigždžių klodai renkasi, o bendrumas rodo mums kelią: galime atkurti savo pasaulį susivieniję ir susigrąžinę bendrą gerovę ir gyvybingumą. Erdvės šventumas skirtas ne vienam valdyti, o visiems valdyti. Mūsų ateitis yra daugialypė.“

  "Pavadinę žurnalą XVIII a. žodžio "lissome", reiškiančio "švelnus, ramus, maloningas, malonus", vardu, užsibrėžėme tikslą pasakoti istorijas švelniai ir džiaugsmingai, pasitelkdami grožį, manifestuodami energiją, kurią norėtume matyti pasaulyje. Tikime, kad grožis maitina ir veda mūsų sielas, sujungdamas mus su didžiausia gyvenimo paslaptimi ir šventumu bei būties stebuklu."

  __________

  "We listen into a new epoch and sense an ancient network of interconnections. Where is our place as humans in the vastness of the night sky? Star seeds are gathering, and the sanctity of the commons shows us a path: we can rebuild our world by coming together and reclaiming our shared prosperity and aliveness. The sacredness of space is not for one to rule but for all to steward. Our future is a pluriverse."

  THE LISSOME is an award-winning independent fashion magazine envisioning holistic (fashion) futures, by bringing forward a culture of regeneration, compassion and cooperation and placing human and non-human wellbeing first. The magazine provides a nourishing space for conversations and contemplation within the interdisciplinary framework of design (ranging from fashion, arts and crafts, architecture, farming, ecology and Indigenous wisdom).

  "Naming the magazine after the 18th-century word “lissome” meaning “gentle, calm, gracious, kind”, we set out to tell our stories in a gentle and joyful way, by means of beauty, manifesting the energy we would like to see in the world. We believe that beauty nourishes and guides our souls by connecting us to the ultimate mystery and sacredness of life, and the wonder of being alive."

bottom of page